Węgiel kamienny − dobry, czy zły?

Węgiel kamienny w wielu krajach jest surowcem podtrzymującym gospodarkę w dobrej kondycji. I choć lobby ekologiczne dyskredytuje stosowanie go jako głównego medium do produkcji energii, węgiel wciąż cieszy się dużą popularnością z racji łatwości wydobycia i obfitości złóż.

Ekolodzy skrzętnie też pomijają fakt, że na przykład rolnictwo przez hodowlę bydła rogatego produkuje sporo gazów antropogenicznych, których ilość naprawdę robi wrażenie, choć problem jest bardziej złożony, a uogólnianie krzywdzące.

1. Światowe wydobycie węgla

Największe przedsiębiorstwa handlujące węglem znajdują się w Chinach, które jednak, jak wiadomo, są poza zasięgiem krytyki. Olbrzymi skład węgla kamiennego to także Ameryka Północna. Niewiele mniejsze złoża położone są pod jurysdykcją hinduska. Także Australia i RPA mają w tej sprawie coś do powiedzenia. Najbliższy Polsce skład węglowy znajduje się na wschodzie w sąsiadującej z nami Ukrainie.

Największy udział w wydobyciu węgla mają też Chińczycy. Jest to prawie połowa z około 7 mld ton. Drugim potentatem branży są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Na trzecim miejscu plasują się Indie.

2. Wydobycie krajowe.

Polska ze swoimi niespełna 90 mln ton kwalifikuje się do zajęcia jednego z odległych miejsc w światowej stawce. Węgiel jest głównym naszym surowcem dostarczającym energię. Naszej gospodarki nie stać na rezygnację z życiodajnego węgla. Poza tym nasze wydobycie jest największe w Unii Europejskiej.

W naszym kraju najokazalszy skład węgla kamiennego znajduje się na Śląsku.

W Polsce węgiel wydobywa się od wieku XVII. W pierwszej kopalni położonej w obecnej dzielnicy Katowic kopano i wydobywano węgiel kamienny metodą odkrywkową z płytkich pokładów. Kopalnia nosiła miejscowa nazwę Murcki.

3. Metody pozyskiwania surowca na skład węglowy

Węgiel na całym świecie wydobywa się na dwa sposoby:

a) metodą odkrywkową − węgiel wydobywa się z płytko położonych złóż; największy powierzchniowy skład węglowy znajduje się w USA, drugi pod względem wielkości jest w Australii; wydobycie opisaną metodą jest niezwykle ekonomiczne.

b) metodą głębinową − eksploatacja składów węgla kamiennego metodą drążenia głębokich szybów mniej dewastuje środowisko naturalne, jednak występuje tu zjawisko szkód górniczych, które jest wynikiem wzmożonej urbanizacji terenów przyległych do szybów; kopalnie głębinowe pozwalają wydobywać węgiel z pokładów, które leżą wydawałoby się poza zasięgiem technologii na głębokości jednego kilometra i więcej.