Rodzaje i zastosowanie pomp przemysłowych

Nowoczesne pompy przemysłowe są zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, które stanowią kluczowy element linii produkcyjnych. W zasadzie na dzisiaj chyba gałęzi przemysłu, w której pompy przemysłowe nie byłyby wykorzystywane. W zależności od charakteru fabryki muszą one jednak spełniać wiele wymogów związanych z ich przepuszczalnością czy wytrzymałością. Dlatego wyróżnia się kilka rodzajów pomp przemysłowych.
 

Rodzaje pomp przemysłowych

Pompy wykorzystywane przemyśle, bez względu na branżę, w której są stosowane, muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość. Poza tym pompy stosowane w przemyśle spożywczym muszą wypełniać normy związane z higieną. Mają one bowiem bezpośredni kontakt z żywnością.  Nie bez znaczenia jest również możliwość mycia i konserwacji pomp. W tym przypadku często stosuje się metodę mycia za pomocą pary, która skutecznie odkaża wewnętrzne elementy pompy.
 

Jakie rodzaje pomp przemysłowych można wyróżnić na rynku?

Dużą popularnością cieszą się przede wszystkim pompy procesowe. To obecnie jedne z najprostszych konstrukcji pomp na rynku. Stosuje się wszędzie tam, gdzie pracuje się z cieczami różnego rodzaju. Spotkać je można w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym czy farmaceutycznym. Są one bezawaryjne, ale obecność zaworów powodować może niezapowiedziane usterki. Do cięższych procesów technologicznych przeznaczone są pompy odśrodkowe tworzywowe. Stosowane są głównie w przemyśle chemicznym. Wyróżniają się solidną konstrukcją i łatwością konserwacji. Pompuje się przez nie kwasy, zasady czy agresywne ścieki. Ciekawie prezentują się także pompy zębate (sprawdź tutaj), które przeznaczone są do tłoczenia płynów o różnej lepkości. Stosuje się je w przemyśle kosmetycznym, spożywczym czy lakierniczym. Bardzo precyzyjne są pompy krzywkowe spotykane powszechnie w przemyśle spożywczym.  Stosuje się je przede wszystkim w piwowarstwie czy przemyśle mleczarskim. Pozwalają bowiem na tłoczenie  płynów o bardzo wysokiej lepkości. Poza tym wyróżnić można jeszcze pompy dozujące, które nie zapewniają ciągłego strumienia produktu.