Nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny

Przywracanie sprawności ruchowej pacjentów wymaga szczegółowej diagnozy oraz długotrwałego leczenia poprzez ćwiczenia fizyczne oraz specjalistyczne zabiegi umożliwiające powrót pacjenta do samodzielnego poruszania. Nowoczesne centrum rehabilitacyjne Kraków wyposażone jest w nowoczesne urządzenia diagnostyczne pozwalające na prowadzenie pełnego i dokładnego rozpoznania nawet w skomplikowanych przypadkach. Zaburzenia w obrębie kręgosłupa, poszczególnych narządów ruchu oraz pojedynczych stawów mogą mieć zróżnicowane podłoże przy jednocześnie podobnych objawach.
Powoduje to komplikacje w ustaleniu dokładnej przyczyny problemów pacjenta. W przypadku takich pacjentów szczególnie ważne jest doświadczenie specjalistów, których zatrudnia centrum rehabilitacyjne Kraków. Lekarze z wieloletnim doświadczeniem potrafią na podstawie wyników badań oraz wywiadów medycznych z pacjentem trafnie ustalić przyczynę problemów i podjąć odpowiednie działania lecznicze. Zasadniczo leczenie w przypadku ograniczonej możliwości poruszania się przez pacjenta prowadzone jest na dwa sposoby. Pierwszym jest wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego dostępnego w ośrodku. Ćwiczenia te prowadzone są indywidualnie lub grupowo pod kierunkiem doświadczonego rehabilitanta. W czasie zajęć pacjenci zapoznają się z zasadami poprawnego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych. Osoby prowadzące zajęcie uczulają również na konieczność regularnego wykonywania ćwiczeń gdyż tylko wtedy przyniosą one pożądane efekty.
Centrum rehabilitacyjne Kraków posiada również stanowiska do wykonywania masaży wodnych i prądami elektrycznymi, które skutecznie przyspieszają powrót pacjentów do sprawności fizycznej. Jednak pobyt pacjenta w ośrodku jest dopiero pierwszym etapem terapii. Równie ważne są ćwiczenia wykonywane przez pacjentów samodzielnie w domach. Większość z tego rodzaju aktywności nie wymaga specjalnego sprzętu. Skuteczność tego rodzaju ćwiczeń opiera się w znacznej mierze na ich wielokrotnym regularnym powtarzaniu. Pacjenci nie powinni natomiast samodzielnie decydować o zwiększaniu zakresu wykonywanych ćwiczeń ponad wyznaczony limit. Może to, bowiem doprowadzić do uszkodzeń stawów i mięśni. W zależności od rodzaju problemów każdy pacjent ma również regularnie wyznaczane wizyty kontrolne w czasie, których poza sprawdzaniem dotychczasowych postępów ustala się również zakres nowych ćwiczeń oraz oczekiwany efekt. Ostatecznym celem jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak najwyższego stopnia sprawności.
Więcej na stronie.