Implantologia a choroby

Stosowanie implantów szczękowych sprawia, że odzyskujemy nie tylko piękny uśmiech, ale i dobre samopoczucie. Braki w uzębieniu wpływają negatywnie na nasze zdrowie i wygląd – to główny powód dla którego konieczne jest radzenie sobie z ubytkami. Implanty doskonale imitują prawdziwe zęby, są także niezwykle trwałe.
Czy istnieją jednak przeciwwskazania do stosowania tego rodzaju terapii? Oto kilka najpoważniejszych, które wykluczają implanty.

Osteoporoza – zrzeszotnienie kości

Osteoporoza niesłusznie kojarzona jest wyłącznie z osobami starszymi. Choroba ta powoduje stopniowe odwapnienie kości, czego wynikiem są coraz częstsze złamania i problemy z układem kostnym. Niedostateczna mineralizacja kości może być wynikiem anemii, jak również braku odpowiedniej diety. Osteoporoza jest także rezultatem chorób genetycznych. Osoby dotknięte osteoporozą nie mogą uprawiać sportów, a wszelkie upadki czy uderzenia mogą prowadzić do złamania kości. Osteoporoza wyklucza stosowanie implantów, ponieważ głównym procesem, który jest pożądany w przypadku tego zabiegu to zespolenie implantu z kością. Kiedy procesy mineralizacji i gojenia się są zaburzone, nie ma gwarancji, iż implant zrośnie się w sposób prawidłowy.

Cukrzyca

Nieustabilizowana cukrzyca jest dużym problemem i do niedawna całkowicie wykluczała z procesu wszczepiania implantów zębów. Wynikało to przede wszystkim z obniżonej krzepliwości krwi, problemów z gojeniem się ran. Pacjenci narażeni byli również na liczne komplikacje pooperacyjne.
Pacjenci z cukrzycą nieustabilizowaną mogą mieć jednak nadzieję na stosowanie implantów. Ostatnie badania nad implantami zębów i cukrzycą wykazują, że możemy spodziewać się zmian w podejściu stomatologów do leczenia implantologicznego cukrzyków. Niestety, raczej nie w najbliższym czasie.

Choroby nowotworowe

Aktywne choroby nowotworowe całkowicie wykluczają możliwość stosowania implantów w szczęce. Wynika to przede wszystkim ze stosowanych metod leczenia nowotworów. Zarówno radioterapia jak i chemioterapia wpływają na organizm wyniszczająco, efektem czego jest między innymi znacznie utrudniony proces gojenia ran. W czasie choroby nowotworowej również kości są znacznie osłabione – co wyklucza stosowanie implantów, gdyż nie zrosną się one z kością. Dopiero okres remisji choroby umożliwia podjęcie próby wszczepienia implantu. Proces ten musi być jednak dokładnie nadzorowany.