Charakterystyka profesjonalnego CV

PRZYGOTOWANIE CV

Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest dobre przygotowanie CV. To właśnie ono w pierwszej kolejności decyduje, czy przejdziemy do dalszego etapu rekrutacji w pracy, w której złożyliśmy papier. Dlatego właśnie musi on optymalnie sprzedać wszystkie nasze umiejętności i cechy.
Profesjonalne CV musi przede wszystkim określać nasze kwalifikacje, cechy oraz doświadczenie, ale również wskazywać na te aspekty osobowości, które mogą pomóc nam wyróżnić się „z tłumu” pozostałych kandydatów.

UKŁAD I TREŚĆ

Dobrze napisane CV musi zaczynać się od naszych danych osobowych. W tym punkcie ważne jest, by pamiętać, że w dzisiejszych czasach nie trzeba już podawać ani daty urodzenia ani stanu cywilnego. Spokojnie możemy wymienić jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a także numer telefonu z e-mailem.
Następną bardzo ważną częścią profesjonalnego CV jest profil kandydata, który określa nasze zawodowe cele oraz kluczowe umiejętności wraz z cechami. W tym punkcie możemy zaprezentować swoje mocne strony i tym samym zainteresować nami pracodawcę.
W kolejnej sekcji umieszczamy doświadczenie zawodowe. Trzeba je opisywać w kolejności odwrotnej do chronologicznej. Najwięcej miejsca poświęca się naszemu obecnemu stanowisku w karierze.
Poniżej musimy umieścić edukację, czyli wymienić wyższe uczelnie oraz studia podyplomowe, ewentualnie szkołę średnią. W następnym punkcie CV piszemy szkolenia oraz pozostałe umiejętności (na przykład prawo jazdy, znajomość języków obcych itp.). Dodatkowo należy zawrzeć tu swoje hobby oraz zainteresowania.

WYKORZYSTANIE „SŁÓW KLUCZOWYCH”

Używanie takich słów z pewnością zwiększa nasze szanse wywarcia dobrego wrażenia poprzez CV już na samym początku, przy opisie profilu, czy kluczowych kompetencji.
Przykładami mogą być słowa: osiągnąłem, zarządzałem, wzmocniłem, zmaksymalizowałem, wdrożyłem czy zrealizowałem. Takich słów używa się w celu położenia nacisku na efekty naszych działań, a nie po prostu na samo wykonywanie czynności, takich jak: robiłem, brałem udział itd.

DOSTOSOWANIE CV DO PROFILU STANOWISKA

Pierwszą rzeczą, nad jaką trzeba się zastanowić przed pisaniem profesjonalnego CV jest znalezienie tych umiejętności i cech które są pożądane w firmie, w której chcemy się zatrudnić.
Jednakże używanie słów kluczowych może okazać się niewystarczające. Dobrze jest poprzeć owe umiejętności i dokonania konkretnymi faktami.

PROFESJONALNE WSPARCIE

W ostatecznym rozrachunku może się wydawać, że profesjonalne CV musi być napisane przez fachowca, który ma doświadczenie w pisaniu oraz ocenianiu wielu aplikacji.
Kliknij w odnośnik i dowiedz się Jak napisać Profesjonalne CV.