Szkolenie z użytkowania kasy fiskalnej

Użytkowanie kasy fiskalnej nie przysparza wielu problemów, jednak pewnym jest, że każdy nowy pracownik musi odbyć obowiązkowe szkolenie z obsługi kasy. Szkolenia te przydatne są także w przypadku kiedy pracownik nie jest zatrudniony na stanowisku kasowym, jednak w razie potrzeby obsługuje kasę. Od czego zacząć?

Podstawy są najważniejsze!

Podstawowym zagadnieniem, które należy poruszyć z pracownikiem jest obowiązkiem fiskalny nakładany na każdego przedsiębiorcę. Pracownik musi być świadomy tego, iż paragon jest potwierdzeniem transakcji i daje możliwość reklamacji, To także dowód na odprowadzanie należnego państwu podatku. Osoba szkoląca się powinna wiedzieć, jakie kary ciążą na firmie w przypadku braku wydania paragonu fiskalnego. Są to kwoty sięgające kilku tysięcy złotych.
Kolejne zagadnienie, które powinien poznać pracownik to zapoznanie się z funkcjami kasy – konkretnych przycisków, możliwości drukowania rachunków, raportów. Ważne jest określenie, że pod koniec każdego dnia i miesiąca na kasie drukowany jest odpowiednio raport dobowy lub miesięczny. Stanowią one potwierdzenie przychodów, podatku należnego. Poza samym wydrukami większość kas posiada pamięć fiskalną – dzięki niej nawet zagubienie wydruku nie jest już wielkim problemem. Kasy fiskalne przechowują zawartość wirtualną do kilku lat.

Skróty i kody

W przypadkach punktów takich jak kawiarnie czy inne lokale gastronomiczne wiele właścicieli ustala skróty i kody na kasie. Ułatwia to codzienne obcowanie z kasą, szczególnie w przypadku kiedy ruch w punkcie jest duży. Zazwyczaj sekwencja nie jest trudna i po tygodniu wykorzystywanie konkretnych kodów pracownik radzi sobie całkiem sprawnie z obsługą kasy. Wykorzystanie kodów jest niezwykle zasadne – np. w kawiarniach istnieje tylko kilkanaście rodzajów oferowanych produktów, dlatego nauczenie się ich na pamięć nie sprawia większych problemów, a wpływa na szybkość pracy.
Odwiedź kotrakbis.pl i znajdź kasę fiskalną dla swojej firmy.

Comments are closed.