Opakowania kartonowe a logistyka

Regularne dostawy są kluczowym czynnikiem, który zapewnia sprawne funkcjonowanie tzw. maszyny handlowej. W procesach logistycznych muszą zostać uwzględnione różnorakie czynniki, a jednym z kluczowych jest tak niepozorny szczegół, jak kartonowe opakowanie.

Rola, jaką w procesach logistycznych odgrywają zbiorcze opakowania kartonowe, jest nie do przecenienia. Wbrew pozorom, ich jedynym zadaniem nie jest jedynie zgrupowanie produktów i ułatwienie transportu. Rola, jaką opakowanie odgrywa na całej długości łańcucha logistycznego, jest znacznie bardziej złożona. Oczywiście, można powiedzieć, że opakowania kartonowe mają za zadanie chronić towary i produkty, jednak w dalszym ciągu będzie to ledwie część całkowitej definicji funkcji opakowania w procesach logistycznych. Aby zrozumieć jak dużą rolę odgrywa niepozorny kawałek tektury, najpierw warto przyjrzeć się definicji łańcucha logistycznego.

Czym jest łańcuch logistyczny?

Pod pojęciem łańcucha logistycznego kryje się połączenie, które występuje na całej drodze przewozu towarów, pomiędzy punktami magazynowymi i przeładunkowymi. Wszelkie działania, które składają się na funkcjonowanie łańcucha, tworzą wszystkie etapy przepływu dóbr, od chwili ich wyprodukowania, aż do otrzymania ich przez finalnego odbiorcę. Na poszczególne ogniwa składają się tu zarządzanie produkcją, zapasami, realizacją zamówień oraz zakupy. Każdy z tych etapów łączy ten sam wspólny mianownik, którym jest opakowanie.
Rozbudowaną funkcję opakowań kartonowych należy zatem rozpatrywać w czterech podstawowych aspektach, którymi są:
• funkcja magazynowa,
• funkcja transportowa,
• funkcja ochronna,
• funkcja użytkowa.

Funkcjonalność definiuje formę

O ostatecznej formie, jaką przybiorą opakowania kartonowe, decyduje przede wszystkim sam produkt. Wielkość, kształt oraz wszelkie aspekty techniczne, jak np. wytrzymałość i nośność, są podyktowane przez produkt lub produkty, które mają być przygotowane do magazynowania i transportu. Podczas projektowania opakowań należy zatem uwzględnić wielkość, kształt, masę oraz warunki przechowywania i sposób transportu danego dobra.

Funkcja opakowań w procesach logistycznych

Opakowania kartonowe zaczynają odgrywać swoją rolę już na etapie produkcji towaru. Ich podstawowa funkcja to zabezpieczenie produktów przed wszelkimi czynnikami mechanicznymi i atmosferycznymi, które mogłyby doprowadzić do ich zniszczenia na etapie składowania i magazynowania po zakończonym procesie produkcyjnym. To samo tyczy się procesu transportowego, podczas którego pojawia się jeszcze więcej zagrożeń.
W samym magazynowaniu i transportowaniu produktów, niezwykle istotną rolę odgrywa też racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Hale magazynowe oraz sekcje transportowe muszą pomieścić określoną ilość towarów, a nie będzie to możliwe bez odpowiednio zaprojektowanego opakowania.
Na każdym etapie procesu logistycznego niezwykle ważna jest też możliwość łatwego przenoszenia towarów. W tym przypadku mówimy o funkcji użytkowej, jaką spełniają opakowania kartonowe.

Comments are closed.