Obsługa prawna firm – miej to z głowy

Prowadzenie firmy w obecnych czasach wiąże się z coraz większą ilością problemów prawnych, które mogą spaść na nas w każdej chwili, z różnych stron, w nieprzewidzianych okolicznościach. Prowadząc firmę, trzeba mieć wszystko pod kontrolą, także od strony prawnej.

Powierzmy te sprawy naszemu prawnikowi

Profesjonalna obsługa prawna firm proponowana przez kancelarie jest nie tyle koniecznością, ile możliwością i wygodą. Oznacza zapewnienie sobie spokoju, związanego z tym, że profesjonaliści przejmują za nas wiele spraw, czuwają nad nimi, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i zdobyte doświadczenie. Możemy być spokojni i zajmować się zupełnie inną sferą w naszej firmie – czyli tym, na czym najlepiej się znamy.

Co otrzymujemy w ramach obsługi prawnej?

Resztę zostawiamy prawnikom, którzy w ramach swojej pracy odpowiedzialni będą za:

  • sporządzanie i weryfikowanie pism procesowych, opinii prawnych, umów cywilnoprawnych i gospodarczych,
  • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
  • sporządzanie projektów aktów wewnętrznych,
  • reprezentację przed urzędami oraz sądami,
  • optymalizację działalności gospodarczej pod kątem prawnym,
  • porady prawne i konsultacje.