Notariusz i jego obowiązki

Notariusz, świadczący pomoc prawną odpowiada również za akty jego stosowania. Odpowiada za spisywanie aktów dziedziczenia, przechowywanie pieniędzy czy doręczanie oświadczeń. Kancelaria notarialna wykona więc wszystko, co zabezpieczy nas ewentualnymi, prawnymi konsekwencjami.

Obowiązki notariusza – na czym polegają?

Kancelaria notarialna to również miejsce, w którym notariusz musi czuwać nad zabezpieczeniem naszych praw, jak i interesów. Musi on pamiętać o zgodności interesów dla obu stron; ogranicza tym samym możliwość wykorzystania braku wiedzy prawniczej u jednej ze strony. Ostateczny wygląd aktów notarialnych zależy jednak przede wszystkim od woli obu stron, przy zachowaniu obowiązujących w prawie norm.
Notariusz to także płatnik, który podlega Skarbowi Państwa. Jest zobowiązywany przekazywać wypisy aktów notarialnych a także informacje, które dotyczą danej czynności prawnej. Informacje takie przekazuje uprawnionym osobom.

Notariusz, czyli rejent

W dawnej Polsce notariusz zwany był rejentem. Od zawsze jednak wywierał on wpływ na innych pod kątem prawnym. Wszystko po to, by zmniejszyć ewentualne ryzyko prawnych konsekwencji u zgłaszających się do notariusza osób. Wynikają one przede wszystkim z braku wiedzy typowo prawniczej.
W kancelarii notarialnej sporządzimy akty notarialne, poświadczenia, doręczymy oświadczenia. Spiszemy także protokoły i sporządzimy protesty czeków. Notariusz przyjmie również nasze pieniądze, papiery wartościowe jak i różnorodne dokumenty. Sporządza również inne czynności: odbiera oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

Forma aktu notarialnego – jakie sprawy załatwimy u notariusza?

U notariusza przewidziane są różne formy aktów notarialnych, które mają charakter dokumentów urzędowych. Jednym z nich jest pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych. Aby umożliwić komuś taką czynność, wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego. Kancelaria notarialna umożliwi nam również spisanie umowy, która zobowiązuje do przeniesienia własności danej nieruchomości, jak i takiej, która przenosi własność w wypadku istniejącego już zobowiązania.
Równie często sporządzane są umowy o oddanie gruntu czy też przedłużenie użytkowania. Do notariusza zgłosić możemy się również po oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu ograniczonego prawa dla niej.
Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl