Jak wybrać dobre szkolenie z windykacji

Sytuacja gospodarcza sprawia, że zadłużenie Polaków rośnie i jest coraz gorzej spłacane. Banki, firmy świadczące usługi teleinformacyjne otwierają swoje własne działy windykacji. Powstają także nowe firmy windykacyjne.

Windykacja

Odzyskiwanie długów jest czynnością trudną. Czasami klienci rzeczywiście nie mają pieniędzy, a czasami chcą uniknąć spłaty zadłużenia. Windykator musi umieć rozpoznać rodzaj klienta i tak prowadzić sprawę, by skłonić go do oddania długu. Wymaga to dużych umiejętności negocjacyjnych, odpowiedniej reakcji na zachowania klientów. Ostatecznością jest windykacja sądowa i egzekucja komornicza.
Działania windykacyjne są kosztowne dla firmy, więc powinny być prowadzone skutecznie, w jak najkrótszym czasie. W dużej mierze zależy to od kompetencji windykatorów.

Szkolenia dla windykatorów

Szkolenia z windykacji to szkolenia specjalistyczne zamknięte. Organizowane są one dla konkretnej grupy pracowników w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę. Dzięki temu są znacznie bardziej efektywne niż kursy otwarte dostępne dla każdego.
Szkolenia specjalistyczne obejmują kilka godzin zajęć teoretycznych i kilkugodzinną część warsztatową. Kursanci poznają ogólne zagadnienia prawne związane z windykacją, politykę firmy, rodzaje windykacji. Część praktyczna pozwala opanować nowe umiejętności przydatne w rozmowach z klientami. Analizują konkretne przypadki trudnych klientów, uczestniczą w symulacjach. Najważniejsze korzyści z uczestnictwa w kursie to:
• umiejętność prowadzenia skutecznej windykacji,
• poznanie technik rozmowy z trudnym klientem,
• umiejętność kierowania emocjami własnymi i klienta,
• umiejętność stosowania właściwych strategii,
• zwiększenie motywacji.

Jak wybrać dobre szkolenie specjalistyczne

Ofert na rynku szkoleniowym jest bardzo dużo, ale nie wszystkie są na tym samym poziomie. Niektóre oferty szkoleń specjalistycznych niewiele różnią się od programu szkolenia otwartego. Chcąc wybrać najlepszą ofertę dla naszych potrzeb należy zwrócić uwagę na:
• doświadczenie firmy,
• kwalifikacje kadry prowadzącej – dobrze, by byli to nie tylko teoretycy, ale także praktycy,
• możliwość przeprowadzenia wcześniejszej diagnozy,
• możliwość konsultacji programu i dostosowania go do potrzeb firmy,
• materiały dla uczestników szkolenia,
• możliwość weryfikacji założonych celów.
Dobrym rozwiązaniem jest dostosowanie szkolenia do poszczególnych grup pracowników. Inne umiejętności muszą opanować telewindykatorzy, a inne windykatorzy terenowi. Wyposażenie pracowników w nowe umiejętności zwiększa efektywność ich pracy i daje dodatkową motywację.
Profesjonalne szkolenia z windykacji prowadzi WLR Training Group