Implementacja Supply Chain Management w przedsiębiorstwie

Podczas implementacji Supply Chain Management (SCM) w bardziej wnikliwy sposób traktowane są funkcje projektowania oraz realizacji łańcucha dostaw. SCM umożliwia opracowanie modelu całej sieci dostaw tudzież wszelkich jej ograniczeń. Później za pomocą tego modelu można zsynchronizować działania oraz zaplanować przepływ materiałów w całym łańcuchu dostaw.

SCM – co tak właściwie daje?

Na podstawie analizy łańcucha dostaw dostosowuje się podaż do popytu oraz kreuje możliwe do wykonania plany powiązane z zaopatrzeniem, produkcją, zapasami, a także transportem. W przypadku połączenia SCM z innymi rozwiązaniami logistyczno-biznesowymi, czyli chociażby systemami klasy ERP takimi wyjątkowo popularny nie tylko wśród polskich przedsiębiorców Comarch ERP XL, możemy osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Takie całościowe podejście dodatkowo usprawnia przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz ułatwia przepływ informacji i zbieranie danych niezbędnych do analiz, gwarantując wieloaspektowe podejście do działalności firmy. Warto więc problem funkcjonowania przedsiębiorstwa traktować wielowątkowo, bo przynieść może to wymierne rezultaty.

Jak przebiega planowanie SCM?

W planowaniu SCM uwzględnianych jest wiele lokalizacji, ich wzajemne zależności, globalny łańcuch dostaw i partnerów handlowych danego przedsiębiorstwa. Proces współpracy na skalę globalną jest czymś nowym dla większości firm i wymaga wdrożenia zmian organizacyjnych. Nie obejmuje tylko realizacji, ale i planowanie strategiczne, taktyczne oraz operacyjne. W rezultacie czego, SCM ma wpływ na procesy biznesowe nawet na najniższym poziomie.

Comments are closed.