Co warto wiedzieć o Kindergeld?

Kindergeld, mimo iż funkcjonuje w systemie niemieckiego wsparcia społecznego, wciąż wywołuje wiele pytań. Dobrze jest więc uzyskać odpowiednie informacje, zwłaszcza w zakresie najbardziej nurtujących pytań.

 

Czy Kindergeld przysługuje tylko na dzieci do 18 roku życia?

Świadczenie przysługuje na dzieci  25. roku życia, pod warunkiem, iż dane dziecko podejmuje w dalszym ciągu naukę. W przeciwnym wypadku świadczenie przyznawane jest tylko na dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności. Decyzje w przypadku dzieci pełnoletnich podejmowana jest okresowo, zwyczajowo w okresach rocznych. Są również od tej zasady pewne odstępstwa – w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, czy to fizycznie czy też psychiczne, nie może znaleźć zatrudnienia, przy czym musi być osobą aktywnie poszukiwaną pracy.

Warto jest także wiedzieć, że świadczenie można otrzymywać także na pracujące dziecko, pod warunkiem, iż tygodniowy wymiar pracy nie przekracza 20 godzin.

 

Czy zasiłek przysługuje tylko na własne dzieci?

Kindergeld przysługuje nie tylko na dzieci własne, lecz także dzieci przysposobione, na rodzeństwo lub też wnuki, kiedy zostały przyjęte do swojego gospodarstwa domowego przez wnioskodawcę. Do tej grupy można także zaliczyć dzieci współmałżonka, jak również dzieci będące pod opieką prawną.

Kindergeld – o tym musisz pamiętać!

Bardzo ważna rzecz – jednym z najważniejszych kryteriów koniecznych do spełnienia jest podleganie pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Ze względu na obowiązujące przepisy, świadczenie może być pomniejszone o świadczenia przyznane na terenie kraju pochodzenia.